Last 50 Spots (All bands)

DX Call: Frequency: Date/Time (UTC): Spotter: Comments:
8P9NX 3507 20-Feb-2018 01:37 W3LPL Heard in MA and OH
LU4AUG 14072 20-Feb-2018 01:36 LU4AUG CQ DX PSK31
ZF2MJ 1828 20-Feb-2018 01:35 R2CW tnx
ZF2MJ 1828.1 20-Feb-2018 01:35 AJ4F CW
WP3PW 7002.3 20-Feb-2018 01:35 N6KZ cq
S51IV 3798 20-Feb-2018 01:33 YV5KTM TNX ZORKO FOR QSO IN SSB 73...
LU4AUG 14072 20-Feb-2018 01:31 LU4AUG PSK 31
UK9AA 1822 20-Feb-2018 01:31 UR3EL tnx QSO
VE5CJB 7180 20-Feb-2018 01:30 KD2KW
ZF2MJ 1828 20-Feb-2018 01:29 R3LA fb
J6/KG9N 3508.2 20-Feb-2018 01:29 W3LPL Heard in VA and MA
WA4NJP 144210 20-Feb-2018 01:29 KC4AAW EM85SH<TR>EM84DG N. Ga. 2M SSB Net
VP2MKG 3504 20-Feb-2018 01:28 R7DX QSX 3505 IOTA NA103 Montserrat
HC2AO 7015 20-Feb-2018 01:26 VE3VTG Fb Alex 100w with ant into Pacific! 73
VP2MKG 3504 20-Feb-2018 01:26 R2CW tnx up
VR2XMT 14074 20-Feb-2018 01:22 KA7IGN FT-8
VP2MKG 3504 20-Feb-2018 01:21 N1EX up 1
UK9AA 1822 20-Feb-2018 01:21 N4II CQ
VA3TX 1842.4 20-Feb-2018 01:16 N4BCC
VP2MKG 3504 20-Feb-2018 01:15 W3LPL Heard in OH and MA
KH6OO 10136 20-Feb-2018 01:15 AD1C FT8
VR2XMT 18101.5 20-Feb-2018 01:14 KA7IGN FT-8
LU3HGP 7104 20-Feb-2018 01:13 LU8HH gracias por 5/9
CN2FR 1819 20-Feb-2018 01:12 W5TSB up 1 449 Texas tnx
HC2AO 7014.9 20-Feb-2018 01:12 K5ZG
VE5CJB 7180 20-Feb-2018 01:11 W5YYA
EA8AF 3515 20-Feb-2018 01:11 K2XX
DC5ES 3573 20-Feb-2018 01:10 UN7TK FT8 -14dB Tnx Jurgen TU 73
LU3DUF 5363 20-Feb-2018 01:09 CX7OV Ariel 5/9
DO1DLC 3573 20-Feb-2018 01:08 UN7TK FT8 -08dB Tnx Christoph TU 73
UT5MD 3518 20-Feb-2018 01:07 K2XX CW
CE2XX 14025.2 20-Feb-2018 01:07 AD1C
XE1AY 1827 20-Feb-2018 01:06 XE3ARV Ismael tks
VA3RMV 3573 20-Feb-2018 01:06 K3DQB
FG5DH 3790 20-Feb-2018 01:05 UR4MSF gud signal
I2AOX 3573 20-Feb-2018 01:05 UN7TK FT8 -02dB Tnx Aldo TU 73
VP2MKG 7016.5 20-Feb-2018 01:05 PY7BR
VE5CJB 7180 20-Feb-2018 01:04 KM4VTE
VP2ETE 7150 20-Feb-2018 01:02 TI5JON CQ DX
UK9AA 1822 20-Feb-2018 01:02 RU1QD tnx 73!!!
ES3AX 3520 20-Feb-2018 01:02 W3LPL Heard in PA
S51IV 3512 20-Feb-2018 01:01 K2XX loud
JA8COE 14224 20-Feb-2018 01:01 KH6VM Taka Hokkaido 50 WA State
VP2ETE 7150 20-Feb-2018 01:01 AC8MW
XE1AY 1827 20-Feb-2018 01:00 XE3ARV hrd
KH6OO 14075.2 20-Feb-2018 01:00 N7FMM
HA3FTV 7005 20-Feb-2018 00:59 CE6RC 569 tkx Andras 73
S57V 7134 20-Feb-2018 00:58 KC5LT
XE1AY 1827 20-Feb-2018 00:57 W3LPL Heard in PA and AZ
VP2ETE 7150 20-Feb-2018 00:54 YV1MGT THANKS 5-9 73!

 

 

Search